Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Nemetali a.d. Prijedor [NMTL-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,17%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,11%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 0,16%
Operativna marža 1,29%
Marža prije poreza 0,37%
Neto marža 0,38%
EBITDA marža 15,79%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,2753
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,1210
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,2780
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 50.992
Free Cashflow 126.359
EBIT 6.566
EBITDA 72.485
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 32.157
Vrijednost preduzeća (EV) 483.518
Neto dug 451.361
EV / Tržišna kapitalizacija 15,0361
Ukupne obaveze/ EV 0,9399
Neto dug / EV 0,9335
EV / EBIT 73,6397
EV / EBITDA 6,6706
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0022
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 18,5987
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 5,38%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0308
Prihodi od prodaje po akciji 0,5709
P/S 0,0701
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 0,2559
Racio tekuće likvidnosti 1,1787
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 166.542
Sredstva / Kapital 1,4351
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 26,1234
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,2889
Prihodi od prodaje / Zalihe 1,2623
Prihodi od prodaje / Potraživanja 2,9763
Prihodi od prodaje / Radni kapital 6,5108
Pokrivenost kamata 0,2371
Altman Z-Skor 0,4300
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 1,2992
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0574
Ukupne obaveze / Kapital 0,4351
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,3032