Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Montaža a.d. Doboj [MONT-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 1,03%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,98%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,02%
Operativna marža 52,62%
Marža prije poreza 51,31%
Neto marža 51,31%
EBITDA marža 51,31%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,0067
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0001
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,0025
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih
Free Cashflow 108
EBIT 8.228
EBITDA 8.228
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 155.059
Vrijednost preduzeća (EV) 195.588
Neto dug 40.529
EV / Tržišna kapitalizacija 1,2614
Ukupne obaveze/ EV 0,2232
Neto dug / EV 0,2072
EV / EBIT 23,7711
EV / EBITDA 23,7711
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0053
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 18,8453
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 5,31%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,1929
Prihodi od prodaje po akciji 0,0103
P/S 9,6689
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 0,9861
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih
Sredstva / Kapital 1,0543
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,0190
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 0,4520
Prihodi od prodaje / Radni kapital -26,3333
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 2,1952
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,5183
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0543
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0515