Finansijski pokazatelji za 2020. godinu

Istraživačko razvojni centar elektroenergetike IRCE a.d. I. Sarajevo [IZEN-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,79%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,62%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 1,02%
Operativna marža 1,10%
Marža prije poreza 1,77%
Neto marža 1,93%
EBITDA marža 15,20%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje
Novčani tok iz poslovanja / Kapital
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 98.620
Free Cashflow 0
EBIT 34.689
EBITDA 284.726
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 251.673
Vrijednost preduzeća (EV) 1.068.792
Neto dug 817.119
EV / Tržišna kapitalizacija 4,2468
Ukupne obaveze/ EV 1,3289
Neto dug / EV 0,7645
EV / EBIT 30,8107
EV / EBITDA 3,7538
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0072
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 6,9554
P/E 52W High n/a
P/E 52W Low n/a
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 14,38%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,0550
Prihodi od prodaje po akciji 0,3723
P/S 0,1343
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti
Racio tekuće likvidnosti 1,8037
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 315.494
Sredstva / Kapital 1,3105
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,3193
Prihodi od prodaje / Zalihe
Prihodi od prodaje / Potraživanja 1,1080
Prihodi od prodaje / Radni kapital 1,6497
Pokrivenost kamata 26,1996
Altman Z-Skor 0,6790
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 0,9087
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0015
Ukupne obaveze / Kapital 0,3105
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,2369