Finansijski pokazatelji za 2021. godinu

Bosnamontaža a.d. Prijedor [BMNT-R-A]

Racija profitabilnosti
Prinos na kapital (ROE) 0,96%
Prinos na ukupna sredstva (ROA) 0,88%
Prinos na stalna sredstva (ROFA) 2,66%
Operativna marža 4,54%
Marža prije poreza 1,63%
Neto marža 1,64%
EBITDA marža 9,96%
Novčani tok iz poslovanja / Prihodi od prodaje 0,1071
Novčani tok iz poslovanja / Kapital 0,0625
Novčani tok iz poslovanja / Ukupne obaveze 0,6419
Prihodi od prodaje / Prosječan broj zaposlenih 75.636
Free Cashflow -1.011.469
EBIT 120.037
EBITDA 731.087
Racio pokrivenosti dividende
Dividenda po akciji
Racio plaćanja dividende
 
Vrijednost preduzeća
Tržišna kapitalizacija 10.450.460
Vrijednost preduzeća (EV) 4.897.655
Neto dug -5.552.805
EV / Tržišna kapitalizacija 0,4687
Ukupne obaveze/ EV 0,2498
Neto dug / EV -1,1338
EV / EBIT 40,8012
EV / EBITDA 6,6991
Tržišna racija
Neto dobitak po akciji (EPS) 0,0420
Tržišna cijena akcije / Neto dobitak po akciji (P/E) 87,0603
P/E 52W High 87,0603
P/E 52W Low 87,0603
Dividendna stopa
Dividendna stopa 52W High
Dividendna stopa 52W Low
Stopa zarade 1,15%
Odnos tržišne i knjigovodstvene cijene (P/B) 0,8320
Prihodi od prodaje po akciji 2,5695
P/S 1,4244
 
Racija likvidnosti i sredstava
Racio ubrzane likvidnosti 6,8526
Racio tekuće likvidnosti 7,2010
Sredstva / Prosječan broj zaposlenih 142.100
Sredstva / Kapital 1,0974
Novčani tok iz poslovanja / Finansijski rashodi 1.233,0251
Prihodi od prodaje / Sredstva 0,5394
Prihodi od prodaje / Zalihe 25,8329
Prihodi od prodaje / Potraživanja 5,2111
Prihodi od prodaje / Radni kapital 0,9669
Pokrivenost kamata
Altman Z-Skor 7,3216
Knjigovodstvena vrijednost po akciji 4,3988
 
Racija obaveza
Dugoročne obaveze / Kapital 0,0000
Ukupne obaveze / Kapital 0,0974
Ukupne obaveze / Ukupna sredstva 0,0888