Dodatne informacije o otvorenim investicionim fondovima

U toku prve dvije godine po preoblikovanju Zatvorenog investicionog fonda, udjelima nastalih Otvorenih investicionih fondova se trguje na Banjalučkoj berzi.

U skladu sa Prospektom fondova u toku prve i druge godine po preoblikovanju Društvo vrši prodaju i otkup udjela najmanje jednom godišnje.

Izlazna naknada u prvoj godini po preoblikovanju iznosi 20%, a u drugoj godini 10%. Izlazne naknade u prve dvije godine po preoblikovanju predstavljaju prihod Fonda.

Po isteku dvije godine po preoblikovanju Društvo za upravljanje vrši prodaju i otkup udjela na dnevnom nivou.

Oznaka i  naziv

 ZIF

Datum 

preoblikovanja

Dobijeni udjeli
za jednu akciju 
u ZIF

Oznaka i naziv 

OIF

Datum do koga se
udjelima trguje
na berzi

Datum od koga se
vrši otkup
udjela u Društvu 

Izlazna naknada 
nakon dvije
godine 

Dodatne

informacije

ZPTP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka

24.9.2017.

1

FTRP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Future Fund

3.10.2019. 24.9.2019.  3,50% 

 www.kristalinvest.com

051 320 230

ZPTP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka

 24.9.2017.  1

 MMSP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d. - OMIF Maximus Fund

3.10.2019.  24.9.2019.    3,50% 

 www.kristalinvest.com

051 320 230

ZPTP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka

 24.11.2018.  1

 KCPP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Kristal Cash Plus Fund

3.12.2020.  24.11.2020.    1,00% 

 www.kristalinvest.com

051 320 230

KRIP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Kristal Invest Fond a.d. Banja Luka

 24.11.2018.  40,17514138

 CSHP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d. - ONIF Cash Fund

3.12.2020.  24.11.2020.    1,00% 

 www.kristalinvest.com

051 320 230

KRIP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Kristal Invest Fond a.d. Banja Luka

 17.09.2017.  1

 OPTP-U-A

DUIF Kristal Invest a.d. - OAIF Opportunity Fund

3.10.2019.  17.09.2019.    3,50% 

 www.kristalinvest.com

051 320 230

PLRP-R-A

AZIF u preoblikovanju Polara Invest Fond a.d. Banja Luka

 26.05.2018.  1

 ADBP-U-A

DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Adriatic Balanced

18.06.2020.  26.05.2020.    3,50% 

 www.polara-bl.com

051 226 770

PLRP-R-A

AZIF u preoblikovanju Polara Invest Fond a.d. Banja Luka

 14.11.2018.  1

 PADP-U-A

DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Polara Adriatic Fond

26.11.2020.  14.11.2020.    3,50% 

 www.polara-bl.com

051 226 770

PRVP-R-A

ZAIF u preoblikovanju Privrednik Invest a.d. Banja Luka

 15.11.2018.  1

 PRIP-U-A

DUIF Polara Invest a.d. - OMIF Privrednik Invest

26.11.2020.  15.11.2020.    3,50% 

 www.polara-bl.com

051 226 770

JHKP-R-A

AZIF u preoblikovanju Jahorina Koin a.d. Pale

 19.11.2018.  1

 JKIP-U-A

DUIF Polara Invest a.d. - OAIF Jahorina Koin

26.11.2020.  19.11.2020.    3,50% 

 www.polara-bl.com

051 226 770

BLBP-R-A

ZAIF u preoblikovanju BLB - profit a.d. Banja Luka

 28.07.2018.  1

 PPLP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OAIF Profit Plus

06.08.2020.  28.07.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

EKVP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka

 16.11.2018.  1

 AIVP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OAIF Aktiva Invest Fond

26.11.2020.  16.11.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

BLKP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Balkan Investment fond a.d. Banja Luka

 09.11.2018.  1

 BAIP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OMIF Balkan Investment Fond

19.11.2020.  09.11.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

BRSP-R-A

ZAIF u preoblikovanju Bors Invest fond a.d. Banja Luka

 08.11.2018.  1

 BOSP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OAIF Bors Invest Fond

19.11.2020.  07.11.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

VIBP-R-A

ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka

 10.11.2018.  1

 VBOP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OAIF VIB Fond

19.11.2020.  10.11.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

VBIP-R-A

ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka

 28.07.2018.  1

 VEBP-U-A

DUIF Management Solutions a.d. - OMIF VB Fond

06.08.2020.  28.07.2020.    3,50% 

 www.management-solutions.biz

051 491 555

EINP-R-A

ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka

 02.11.2018.  1

 EIOP-U-A

DUIF Euroinvestment a.d. - OAIF Euroinvestment fond

13.11.2020.  02.11.2020.    3,50% 

 www.euroinvestment-bl.com

051 355 980

INVP-R-A

ZMIF u preoblikovanju Invest Nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji

 11.11.2017.  0,719906365

 INOP-U-A

DUIF Invest nova a.d. - OMIF Invest Nova

22.11.2019.  11.11.2019.    2,00% 

 www.investnova.info

055 208 131

Izvor podataka u tabeli: CRHOV, Prospekti fondova, Odluke o osnivanju OIF-a, Odluke o smanjenju osnovnog kapitala ZIF-a.