Kalendar aukcija

Emitent Iznos KM Kamatna stopa Rok dospijeća Vrsta Datum aukcije Više informacija
MKD Privrednik 1.500.000 7.0% 3 godine obveznice 04.08.2021. Javni poziv