Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Konsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine

Izvor:  Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje

Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje - Konsolidovani finansijski izvještaj za treći kvartal 2021. godine


Prilog:
HETR_Konsolidovani FI Q3 2021.xlsx   443 KB - Latinica

Prečice: HETR