IRB Republike Srpske i Društvo za upravljanje PREF - Prodaja paketa akcija 4 emitenta

Investiciono razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 4 emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 06.12.2021. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 24.12.2021. godine.


Prilog:
Odluka-objava.doc   125 KB - Latinica
PD Semberija.doc   192 KB - Latinica
Buducnost.doc   189 KB - Latinica
Stocar.doc   190 KB - Latinica
Seher.doc   190 KB - Latinica

Prečice: SEHR , BUDU , SEMB , STOR