Osiguranje Aura a.d. Banja Luka - Obavještenje o isplati dividende vlasnicima redovnih akcija

Izvor:  Banjalučka berza

U skladu sa Odlukom skupštine akcionara Osiguranje Aura a.d. Banja Luka, od 20.09.2021. godine, Banjalučka berza a.d. Banja Luka daje osnovne informacije o raspodjeli dividende:

Oznaka hartije od vrijednosti AURO-R-A
Iznos dividendi u novcu 2.340.000 KM
Dividenda u novcu po jednoj akciji 72
Datum presjeka prava na dividendu 22.09.2021. godine
Datum početka trgovanja bez prava na dividendu 21.09.2021. godine

 Prečice: AURO