Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Imenovanje izvršnog direktora za finansije

Izvor:  Telekom Srpske a.d. Banja Luka

Telekom Srpske a.d. Banja Luka - Imenovanje izvršnog direktora za finansije


Prilog:
Prečice: TLKM