Atlantis a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Advantis broker

ATLANTIS a.d. Banja Luka
Jevrejska 85, 78000 Banja Luka
Broj:01/09/21
Datum: 13.09.2021.
Na osnovu članova 268, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva ATLANTIS a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine donio odluku kojom

S A Z I V A

Prvu vanrednu Skupštinu akcionara ATLANTIS a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 30.09.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta društva u Banjoj Luci, ul. Jevrejska 85.

Razlog održavanja Prve vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Za Prvu vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u
13 časova, sa istim dnevnim redom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 20.09.2021. godine. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

 


Upravni odborPrečice: ATLS