SBL Invest a.d. Banja Luka saziva 1. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  SBL Invest a.d. Banja Luka

SBL INVEST a.d. Banja Luka
Vidovdanska 53, 78000 Banja Luka
Broj: 240/2021
Datum: 09.09.2021.

Na osnovu članova 268, 272 i 304. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS" broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i člana 16. Ugovora o podjeli uz osnivanje društva SBL Invest a.d. Banja Luka, Upravni odbor društva je na sjednici održanoj dana 09.09.2021. godine donio odluku kojom

SAZIVA
Prvu vanrednu Skupštinu akcionara SBL Invest a.d. Banja Luka, koja će se održati dana 29.09.2021. godine
(srijeda) sa početkom u 12 časova u prostorijama sjedišta društva u Banjoj Luci, ul. Vidovdanska 53.

Razlog održavanja Prve vanredne sjednice Skupštine akcionara je donošenje odluke o izboru nezavisnog
revizora za reviziju |inansijskih izvještaja za 2021. godinu.

Za Prvu vanrednu Skupštinu akcionara predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Izbor radnih tijela Skupštine (komisije za glasanje, zapisničara i dva ovjerivača zapisnika),
3. Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
4. Razno.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana na istom mjestu sa početkom u 13 časova, sa istim dnevnim redom. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i % učešća u glasačkim pravima sa stanjem na dan 19.09.2021. godine. Obavještavamo akcionare da se materijali za sjednicu mogu dobiti u prostorijama sjedišta društva svakim radnim danom od 8 do 15 časova. Materijali i prijedlozi svih odluka objavljuju se i na sajtu Banjalučke berze: www.blberza.com.

Upravni odborPrečice: SBLI