KP Polet a.d. Srebrenica saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

KP „POLET" a.d. SREBRENICA
BROJ: 576/21
DANA, 19. 8. 2021.

Na osnovu člana 48. Statuta KP „POLET" a.d. Srebrenica, Nadzorni odbor Društva na redovnoj sjednici, održanoj 19. 8. 2021. godine, donio je odluku kojom:

SAZIVA

Godišnju Skupštinu akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica, koja će se održati 20. 9. 2021. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama uprave Društva, u ulici Srebreničkog odreda bb, Srebrenica.

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
2. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
3. Razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2020. godinu
4. Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja KP „POLET" a.d. Srebrenica za 2020. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu KP „POLET" a.d. Srebrenica za 2020. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP „POLET" a.d. Srebrenica za 2021. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja KP „POLET" a.d. Srebrenica za 2021.-2023. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora KP „POLET" a.d. Srebrenica za 2020. godinu,
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti-pokriću gubitka za 2020. godine,
10. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu,
11. Donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje 1 (jednog) člana Nadzornog odbora ispred manjinskih akcionara KP „POLET" a.d. Srebrenica,
12. Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanju člana Nadzornog odbora KP „POLET" a.d. Srebrenica,
13. Donošenje Odluke o imenovanju komisije za izbor člana Nadzornog odbora KP „POLET" a.d. Srebrenica.

U slučaju da se sjednica ne održi u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica će biti održana 21. 9.2021. godine, u 12.00 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti, sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 10. 9. 2021. godine.


Predsjednik
Nadzornog odbora
Josipović Bojan

 Prečice: PLTS