Napredak a.d. Bijeljina saziva 4. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Napredak a.d. Bijeljina

NAPREDAK a.d. BIJELJINA
Broj: 51/21
Dana: 17.08.2021.

Na osnovu članova 73. Statuta NAPREDAK a.d. Bijeljina, UO Društva je na sjednici održanoj dana 17.08.2021. godine, donio

ODLUKU
kojom saziva IV vanrednu Skupštinu akcionara Društva

IV vanredna sjednica Skupštine akcionara će se održati dana 16.09.2021. godine u sjedištu Društva sa početkom u 10.00 časova.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara Društva;
2. Usvajanje Zapisnika sa XX redovne sjednice Skupštine akcionara Društva održane 14.06.2021.;
3. Razmatranje i usvajanje Odluke o promjeni pravne forme NAPREDAK a.d. Bijeljina i osnivanje NAPREDAK d.o.o. Bijeljina;
4. Razmatranje i donošenje Odluke o osnivanju NAPREDAK d.o.o. - Bijeljina;
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Statuta Društva;
6. Donošenje Odluke o razriješenju članova UO Društva;
7. Tekuća pitanja.

U slučaju da IV vanredna sjednica Skupštine akcionara ne bude održana zbog nedostatka kvoruma u smislu člana 283. Stav (2) Zakona o privrednim društvima RS, sjednica Skupštine akcionara će biti održana istog dana na istom mjestu i sa istim dnevnim redom u 12.00 časova.
Pravo da učestvuju u radu Skupštine i pravo odlučivanja na Skupštini akcionara imaju svi akcionari Društva, lično ili preko punomoćnika, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, upisani u knjigu akcionara na dan 06.09.2021. godine. Akcionari mogu glasati i pisanim putem uz obavezu da svoje pismeno glasanje po tačkama dnevnog reda dostave do početka rada Skupštine akcionara.
Materijali za dnevni red dostupni su na uvid akcionarima u sjedištu Društva na adresi Vidovdanska 46 - Bijeljina i mogu se pogledati svakim radnim danom od 9 - 14 časova počev od dana objavljivanja oglasa do održavanja Skupštine akcionara.
Oglas o sazivanju IV vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva objaviće se na način propisan Zakonom o privrednim društvima RS.
Obavještenje:
Obavještavaju se akcionari Društva da u skladu sa članom 435. Stav (1) tačka a) i v) Zakona o privrednim društvima, mogu da koriste pravo nesaglasnog akcionara s obzirom da se radi o promjeni pravne forme Društva i izmjeni i dopuni Statuta Društva kao osnivačkog akta.

 

Predsjenik
Upravnog odbora
Mićo Milić

 Prečice: NPDK