Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 101/21
Dana:15.07.2021.god.

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banja Luka Upravni odbor je na sjednici održanoj 14.07.2021. godine donio

ODLUKU
o sazivanju dvadeset treće redovne Skupštine akcionara

Skupština će se održati 01.09.2021. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banja Luka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 13 časova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela(zapisničar,dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa dvadese druge Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2020.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2020.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2020.g.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020.g.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2020 godine,
9. Donošenje odluke o razrešenju Upravnog odbora zbog isteka mandata,
10. Donošenje odluke o izboru Upravnog odbora i
11. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10.dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 01.09.2021. godine u istim prostorijama u 15 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7,30 do 15 časova.

 


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko,dipl.vet.

 Prečice: VSBL