Atlantik BB do.o.o Banja Luka - Izvještaj o rezultatima 2. emisije obveznica

Izvor:  Monet Broker

IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA DRUGE EMISIJE OBVEZNICA EMITENTA „ATLANTIK BB" D.O.O. BANJA LUKA JAVNOM PONUDOM


„ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka, drugom emisijom obveznica javnom ponudom na Banjalučkoj berzi, emitovao je ukupno 45.000 obveznica nominalne vrijednosti 100,00 KM po jednoj obveznici, ukupne nominalne vrijednosti emisije 4.500.000,00 KM. Minimalan prag uspješnosti emisije određen je na 85% od ukupnog broja emitovanih obveznica, dok je predviđeni rok za upis i uplatu obveznica trajao je 30 dana.

Dana 29.06.2021. godine, agent emisije Monet Broker a.d. Banja Luka, unio je prodajni nalog u berzanski sistem trgovanja (BST) sa količinom od 45.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM.
Dana 30.06.2021. godine, od 9:30+ random time, počelo je zaključivanje poslova.
Javna ponuda je završena dana 30.06.2021. godine, pri čemu je upisano svih 45.000 obveznica, odnosno 100% od ukupnog broja obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su realizovane obveznice na berzi je iznosila 100,00 KM po jednoj obveznici. Ukupna prodajna vrijednost upisanih obveznica je iznosila 4.500.000,00 KM.
Dana 01.07.2021. godine Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske izdala je Rješenje br.: 01-UP-31-352-5/21 o upisu druge emisije obveznica u Registar emitenata.

 

„ATLANTIK BB" d.o.o. Banja Luka
zastupan po punomoćniku
Monet Broker a.d. Banja Luka

 Prečice: ATLT