Elker EKP a.d. Ljubija saziva 23. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima i člana 37. Statuta EKP "Elker" a.d. Ljubija Upravni odbor
preduzeća

SAZIVA
XXIII (dvadeset treću) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
Sjednica će biti održana dana 30.6.2021. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama sjedišta društva Drage
Lukića 39a, Ljubija.


Za sjednicu se predlaže sljedeći:
DNEVNI RED
1. Izbor radnih tijela
- izbor i izvještaj veriikacione komisije
- izbor zapisničara i brojača glasova
- izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 22. sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2020. godini
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2020. godinu
6. Razmatranje i usvajanje inansijskih izvještaja za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobit iskazane po završnom računu za 2020. godinu
8. Donošenje оdluke o izboru revizora za 2021. godinu
9. Izmjene i dopune Statuta - dopune djelatnosti društva
10. Razno - analiza poslovanja u vrijeme epidemije COVID-19

 

Predsjednik Upravnog odbora
Savanović NebojšaPrečice: ELKR