Tehnogas - Trn a.d. Laktaši - Odluka o raspodjeli dividende

Izvor:  Glas Srpske

Skupština akcionara AD "Tehnogas fabrika tehničkih gasova Trn", Laktaši, na svojoj sjednici održanoj dana 26.04.2021.g. u Trnu, donijela je na osnovu čl. 210. Zakona o privrednim društvima RS

ODLUKU
O RASPODJELI DIVIDENDE AKCIONARIMA

1. Akcionarima će biti raspoređen, od ukupnog iznosa neto dobiti po obračunu za 2020.g., u vidu dividende dio dobiti u ukupnom iznosu od 1.552.129,6o KM, odnosno svaki akcionar će po svakoj 1 akciji koju ima u vlasništvu dobiti iznos od 1,6o KM,

2. Datum presjeka, koji predstavlja datum razgraničenja - kojem akcionaru pripada dividenda u slučaju prodaje ili drugog oblika prenosa akcija od donošenja ove odluke do isplate dividende, jeste 20.05.2021.g.

3. Datum isplate, kada će se vršiti isplata dividende u novcu, jeste 30.09.2021.g., do kog dana su akcionari dužni donijeti u prostorije poslovnog sjedišta društva u Trnu, Laktaši, svoj žiro- račun ili tekući račun, na koji će uslijediti isplata

4. Ova odluka će biti objavljena u sredstvima javnog informisanja u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

TRN, 26.04.2021.g.


Predsjednik skupštine akcionara

 
Prečice: TGTN