Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - odluke 21. Skupštine akcionara

Izvor:  Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka

Wiener osiguranje Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka - odluke 21. Skupštine akcionara


Prilog:
Zapisnik sa SA 28.4.2021.pdf   2,9 MB - Latinica
I-ZDR Wiener osiguranje - Obavjestenje.pdf   466 KB - Latinica
odluke SA 28.4.2021.zip   2,6 MB - Latinica

Prečice: SODJ