Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka saziva 1. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Prvo penzionersko MKD a.d. Banja Luka

PRVO PENZIONERSKO MIKROKREDITNO DRUŠTVO a.d. Banja Luka

U skladu sa članom 12. Statuta Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), u vezi sa članom 272. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) i članom 20. Statuta Društva, Upravni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj 16.04.2021. godine,

SAZIVA
I redovnu sjednicu Skupštine akcionara Društva

Sjednica će se održati u 20.05.2021. godine, u 14:00 časova, u poslovnim prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.

DNEVNI RED

1. Usvajanje odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara
2. Usvajanje odluke o imenovanju radnih tijela Skupštine akcionara
3. Usvajanje dnevnog reda
4. Usvajanje odluke o usvajanju zapisnika prethodne Skupštine akcionara
5. Usvajanje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka i finansijskih izvještaja za 2020. godinu
6. Usvajanje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu
7. Usvajanje odluke o rasporedu revidirane dobiti „Prvo penzionersko mikrokreditno društvo" a.d. Banja Luka za 2020. godinu
8. Usvajanje odluke o izboru privrednog društva za obavljanje revizije finansijskih izvještaja Društva za 2021. godinu
9. Usvajanje odluke o usvajanju Izvještaja Upravnog odbora o izvršenoj kontroli poslovanja Društva u periodu 01.07.2020. godine do 31.12.2020. godine
10. Usvajanje odluke o razrješenju člana Upravnog odbora
11. Usvajanje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora

Pozivaju se akcionari da lično, putem punomoćnika ili glasanjem pisanim putem učestvuju u radu Skupštine akcionara. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaće svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan 10.05.2021. godine.
Kvorum za sjednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa. U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji mogu glasati i pisanim putem.
Ukoliko ne budu ispunjene pretpostavke za održavanje sjednice Skupštine, rezervni termin za održavanje ove sjednice Skupštine je 04.06.2021. godine u 13:00 časova u poslovnim prostorijama Društva, u Banjoj Luci, Kralja Petra I Karađorđevića 66.
Materijali za skupštinu biće dostupni akcionarima u sjedištu društva u Banja Luci, svakim radnim danom od 09-15 časova.

 

Predsjednik Upravnog odbora,
Marijana Žiravac Mladenović

 


Prilog:Prečice: PPMD