Vlasnička struktura emitenata na dan 01.11.2020.


Prilog: