Vlasnička struktura emitenata na dan 01.10.2020.


Prilog: