Vlasnička struktura emitenata na dan 01.09.2020.


Prilog: