Elker EKP a.d. Ljubija saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Na osnovu člana 267. Zakona o privrednim društvima i člana 37. Statuta EKP "Elker" a.d. Ljubija Upravni odbor preduzeća

SAZIVA
XXII (dvadeset drugu) REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Sjednica će biti održana dana 29.6.2020. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama sjedišta društva Drage Lukića 39a, Ljubija.
Za sjednicu se predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1 . Izbor radnih tijela
- izbor i izvještaj verifikacione komisije
- izbor zapisničara i brojača glasova
- izbor predsjedavajućeg Skupštine akcionara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21. sjednice
3. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju društva u 2019. godini
5. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2019. g.
6. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2019. g.
7. Donošenje odluke o raspodjeli dobit iskazane po završnom računu za 2019. g.
8. Donošenje Odluke o izboru revizora za 2020. g.
9. Izmjene i dopune Statuta - dopune djelatnosti društva
10. Razno - analiza poslovanja u vrijeme epidemije COVID-19.


Predsjednik
Upravnog odbora
Savanović Nebojša

 Prečice: ELKR