Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 22. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Broj: 78/20
Dana: 25.05.2020.god.

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banja Luka Upravni odbor je na sjednici održanoj 25.05.2020. godine donio

ODLUKU
O sazivanju dvadesetdruge redovne Skupštine akcionara

Skupština će se održati 29.06.2020. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banja Luka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 14 časova.
Predložen je sledeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa dvadestprve Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2019.godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2019.godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2019.g.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019.g.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka i
9. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10.dan prije dana održavanja sjednice. U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će se održati 29.06.2020. godine u istim prostorijama u 16 časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7,30 do 15 časova.


PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko,dipl.vet.

 

 Prečice: VSBL