Rotas a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 16. Skupštine akcionara

Izvor:  Rotas a.d. Banja Luka

Rotas a.d. Banja Luka - prijedlozi odluka 16. Skupštine akcionara


Prilog:
Prečice: ROTS