IRB Republike Srpske - Prodaja paketa akcija pet emitenata

Izvor:  IRB Republike Srpske

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske organizuje prodaju paketa akcija pet emitenta.

Prodaja paketa akcija će se održati na Banjalučkoj berzi unošenjem grupnih naloga "sve ili ništa" u trajanju od 22.07.2019. do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 26.07.2019. godine.


Prilog:
IRB_prodaja akcija.pdf   56 KB - Latinica

Prečice: MLPS , SEHR , BUDU , RAZV , STOR