Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 21. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

Veterinarska stanica a.d.
Knjaza Miloša br.23, 78000 Banjaluka
Dana: 27.3.2019. god.

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banjaluka Upravni odbor je na sjednici održanoj 27.3.2019. godine donio

ODLUKU
o sazivanju dvadeset prve redovne Skupštine akcionara

Skupština će biti održana 3.5.2019. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banjaluka, ulica Knjaza Miloša broj 23 sa početkom u 13 časova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika Skupštine,
2. Imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. Usvajanje zapisnika sa dvadesete Skupštine akcionara,
4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvještaja za 2018. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za 2018. godinu,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog poslovanja za 2018. g.
7. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog od-bora za 2018. g.
8. Donošenje odluke o raspodjeli dobitka,
9. Donošenje odluke o zamjeni nekretnina i
10. Razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10. dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da Skupština ne bude održana u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština će biti održana 3.5.2019. godine u istim prostorijama u 15
časova.
Skupštinski materijali se mogu dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7.30 do 15 časova.


PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Lulić Mladinko, dipl. vet.

 

 Prečice: VSBL