Banjalučka berza postala partnerska berza u inicijativi Ujedinjenih nacija - Održive berze

Banjalučka berza je u martu 2018. godine postala partnerska berza u inicijativi Ujedinjenih nacija - Održive berze.

Banjalučka berza se pridružila 71 partnerskoj berzi, među kojima su Londonska i Njujorška berza.

SSE inicijativu je 2009. godine pokrenuo generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon.

SSE inicijativa je platforma gdje berze uče jedne od drugih o tome kako u saradnji sa investitorima, regulatorima i kompanijama mogu poboljšati transparentnost kompanija i performanse koje se odnose na pitanja životne sredine, socijalne odgovornosti i korporativnog upravljanja, kao i to kako podstaći održiva ulaganja. Osnivači platforme su Konferencija Ujedninjenih nacija o trgovini i razvoju (UNCTAD), UN Global Compact, Inicijativa Ujedinjenih nacija za finansiranje programa za životnu sredinu (UNEP FI) i organizacija koja se bavi principima odgovornih investicija (PRI).

Kroz učešće na ovoj platformi Banjalučka berza planira da se posveti stvaranju održivog i transparentnog okruženja za sve zainteresovane strane. Banjalučka berza će učestvovati na globalnim forumima i projektima u inostranstvu kako bi od partnerskih berzi i drugih važnih učesnika učila o najboljim praksama u ovoj oblasti.

Više informacija na linku.