Veterinarska stanica a.d. Banja Luka saziva 19. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Službeni glasnik 50/17

Na osnovu člana 65. Statuta Veterinarske stanice a.d. Banjaluka, Upravni odbor je na sjednici održanoj 23.5.2017. godine donio

ODLUKU
o sazivanju Devetnaeste redovne Skupštine akcionara

Skupština će se održati 30.6.2017. godine u prostorijama Veterinarske stanice a.d. Banjaluka, Ulica knjaza Miloša broj 23, sa početkom u 13,00 časova.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. izbor predsjednika Skupštine,
2. imenovanje radnih tijela (zapisničar, dva ovjerivača zapisnika i Komisija za glasanje) i utvrđivanje kvoruma,
3. usvajanje zapisnika sa sedamnaeste Skupštine akcionara,
4. razmatranje i usvajanje Revizorskog izvještaja za 2016. godinu,
5. razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2016. godinu,
6. razmatranje i usvajanje Finansijskog poslovanja za 2016. godinu,
7. razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2016. godinu,
8. donošenje odluke o raspodjeli dobiti i
9. razno.

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra HOV na 10. dan prije dana održavanja sjednice.
U slučaju da se Skupština ne održi u navedenom terminu zbog nedostatka kvoruma, ponovljena Skupština održaće se 30.6.2017. godine u istim prostorijama u 15 časova.
Skupštinski materijali mogu se dobiti u prostorijama Društva svakim radnim danom od 7,30 do 15 časova.

Broj: 104./17
23.5.2017. godine
Banjaluka

Predsjednik
Upravnog odbora
Mladinko Lulić, s.r.

 

 Prečice: VSBL