Opština Petrovo- Rebalans budžeta za 2016. godinu

Izvor:  Opština Petrovo

Opština Petrovo - Rebalans budžeta za 2016. godinu


Prilog:
Prečice: OPET , OPNS-O-A