Početak trgovanja nakon dostavljanja revizorskog izvještaja za 2014. godinu - 2 emitenta

Početak trgovanja nakon dostavljanja revizorskog izvještaja za 2014. godinu akcijama sljedećih emitenata:

JP komunalno a.d. Pale

Galax - niskogradnja d.d. Brčko

Početak trgovanja je 29.12.2015. godine.


Prilog:
Prečice: GNG9 , KPPL