Društvo za upravljanje PREF-om RS, IRB Republike Srpske i DUIF-i - Prodaja paketa akcija 30 emitenata

Izvor:  Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske i DUIF-i

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka, Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''BLB menadžment invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Bors invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Euroinvestment" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Aktiva invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Invest nova" a.d. BijeljinaDruštvo za upravljanje investicionim fondovima ''Jahorina Konseko Progres" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Kristal Invest" a.d. Banja Luka, Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Polara Invest" a.d. Banja Luka i Društvo za upravljanje investicionim fondovima ''Zepter Invest" a.d. Banja Luka organizuju zajedničku prodaju paketa akcija 30 emitenata.

Prodaja paketa akcija vršiće se u okviru redovnog berzanskog trgovanja, unošenjem grupnih naloga „sve ili ništa", u trajanju od 09.11.2015. godine, do realizacije prodajnog naloga, a najkasnije do 09.12.2015. godine.


Prilog:
Objava - prodaje konacno.pdf   162 KB - Latinica

Prečice: FOMG-R-A , ALPR-R-A , DRTR-R-A , DUVN-R-A , DBJK-R-A , CIST-R-A , POLJ-R-A , FATS-R-A , DOIN-R-A , VSPD-R-A , SEPT-R-A , DRIN-R-A , PEKS-R-A , DBRM-R-A , MRKR-R-A , METL-R-A , GEOF-R-A , ELVA-R-A , STDR-R-A , HBSN-R-A , NMTL-R-A , INTE-R-A , APBL-R-A , ZTRG-R-A , GOVF-R-A , BSNT-R-A , GLSG-R-A , SNEL-R-A , IATR-R-A , CUSD-R-B