Zadružna trgovina PPP a.d. Mrkonjić Grad - dopuna dnevnog reda za 16. redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

PPD "ZADRUŽNA TRGOVINA" AD
Ulica Sime Šolaje 18, Mrkonjić Grad

Na osnovu oglasa objavljenog dana 10.6.2015. u listu "Glas Srpske" i "Nezavisne novine", daje

Dopunu oglasa
Predloženog dnevnog reda

U predloženom dnevnom redu, dodaju se tačke:

10. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2014. godinu,
11. Razmatranje i donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2014. godinu.


Upravni odbor

 Prečice: ZTRG