ITK TRIKO A.D. GRADIŠKA - Ispitno ročište

Ispitno ročište u postupku stečaja nad ovim emitentom zakazano ja za 25.10.2007. godien sa početkom u 11:30 časova u zgradi Osnovnog suda u Banjaluci.

Izvor: Službeni Glasnik Republike Srpske broj 86/07 od 01.10.2007. godine


Prečice: TRIK , TRIK-R-A