Grafosemberija a.d. Bijeljina - Privremeno zaustavljanje trgovanja

Banjalučka berza je 30.10.2014. godine donijela odluku o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta Grafosemberija a.d. Bijeljina, po osnovu rješenja Okružnog privrednog suda u Bijeljini, br. 59 0 St 026914 14 St o pokretanju prethodnog postupka za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka.

Prekid trgovanja će trajati do dobijanja informacija od emitenta ili Okružnog privrednog suda u Bijeljini u vezi sa pokrenutim prethodnim postupkom za utvrđivanje uslova za otvaranje stečajnog postupka nad ovim emitentom, odnosno drugih značajnih događaja koji bi mogli imati uticaj na kretanje cijena akcija.


Prilog:
Prečice: GSMB