Planinsko dobro a.d. Nevesinje saziva 2. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Planinsko dobro a.d. Nevesinje

"Planinsko dobro" a.d. Nevesinje
-Upravni odbor-


Na osnovu člana 267. i 304. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.127/08 i 58/09) i člana 38. Statuta "Planinsko dobro" a.d. Nevesinje, Upravni odbor je na sjednici održanoj dana 22.03.2014. godine donio odluku kojom

SAZIVA

II vanrednu sjednicu Skupštine akcionara "Planinsko dobro" a.d. Nevesinje (u daljem tekstu: Društvo).
Sjednica Skupštine će se održati 05.04.2014. godine, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama Društva u Nevesinju, Nemanjića br. 50 sa sledećim


DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine akcionara Društva i
izboru radnih tjela Skupštine akcionara;
2. Usvajanje skraćenog zapisnika sa prethodne V redovne sjednice Skupštine akcionara
Društva održane 10.08.2013 godine;
.
3. Razmatranje i donošenje odluka o:

3.1. usvajanju Finansijskog izvještaja za 2013. godinu;
3.2. usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2013 godinu sa mišljenjem UO;
3.3. usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2013. godin;

4.Donošenje odluke o prodaji nekretnina Društva

Pozivaju se akcionari, odnosno njihovi ovlašteni predstavnici da prisustvuju Skupštini akcionara. Pravo glasa, akcionar može da ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koji sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 26.03.2014.

U slučaju da se sjednica Skupštine akcionara ne održi u zakazano vrijeme, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica Skupštine se zakazuje za 05.04.2014. godine u prostorijama Društva, u 12:00 časova i sa istim Dnevnim redom. Ponovljena Skupština može valjano odlučivati ako su prisutni ili predstavljeni akcionari koji imaju ili zastupaju više od jedne trećine ukupnog broja glasova.


Sve informacije o održavanju sjednice Skupštine i materijale sa predloženim dnevnim redom akcionari mogu dobiti lično u prostorijama Društva, na adresi Nemanjića br.50, Nevesinje, svakim radnim danom od 07 do 15 časova, kontakt telefon 059/601-492.


UPRAVNI ODBOR

 

 Prečice: PLDN