Unis prerada žice a.d. Foča - ročište za glavnu diobu

Ročište za glavnu diobu u postupku stečaja nad ovim emitentom održaće se dana 29.05.2007. godine sa početkom u 11 časova u Osnovnom sud u Trebinju.

 

 

Izvor: Službeni Glasnik Republiek Srpske broj 35/07 od 04.05.2007. godinePrečice: PIPZ , PIPZ-R-A