Trajno isključenje šest emitenata sa slobodnog tržišta

Trajno isključenje sa slobodnog tržišta sljedećih emitenata:

6. avgust a.d. Milići - u stečaju

Višegradtrans a.d. Višegrad - u stečaju

Varda a.d. Višegrad - u stečaju

Bakić a.d. Foča - u stečaju

Nevesinjka a.d. Nevesinje - u stečaju

Unis - proizvodnja i prerada žice a.d. Foča - u stečaju


Prilog:
Prečice: VRDA , VGTR , BAKI , SAVG , NVSK , PIPZ