Privremeno zaustavljanje trgovanja akcijama čiji su emitenti u stečajnom postupku

Banjalučka berza obavještava javnost i investitore da privremeno zaustavlja trgovanje akcijama čiji emitenti se nalaze u prethodnoj fazi stečajnog postupka ili u stečajnom postupku. Razlog za zaustavljanje trgovanja je dobijanje informacije o toku stečajnog postupka, kako bi se investitorima omogućio uvid u perspektivu daljeg poslovanja preduzeća u kontekstu predloženih izmjena Zakona o stečajnom postupku. Nakon dobijanja informacija od strane sudova, stečajnih upravnika i emitenata, Banjalučka berza će ih objaviti na svom internet portalu i donijeti odluku o nastavku trgovanja.

U prilogu se nalazi spisak preduzeća za koje je informacija o prethodnoj fazi stečajnog postupka ili otvaranju stečajnog postupka dostupna Banjalučkoj berzi i sa akcijama navedenih emitenata se od 28. februara 2007. godine privremeno zaustavlja trgovanje.

 

Rb

Oznaka akcije

Akcionarsko društvo

1

ALKN-R-A

ALKON AD BARACI

2

ATZV-R-A

AUTOTRANSPORT AD, ZVORNIK

3

BAKI-R-A

BAKIC AD FOCA

4

BDNS-R-A

BUDUĆNOST AD ISTOČNO SARAJEVO

5

BJLS-R-A

BJELAŠNICA AD, PALE

6

BLIK-R-A

BLIK AD, BANJA LUKA

7

BLRA-R-A

BELIRA AD, BANJA LUKA

8

BORJ-R-A

BORJA DI AD TESLIĆ

9

BRDT-R-A

BRODTEKS AD BOSANSKI BROD

10

BRJA-R-A

BORJA AD TESLIĆ

11

BROD-R-A

BROD AD BOSANSKI BROD

12

BSNO-R-A

BOSNA-OBUCA FO AD BANJA LUKA

13

CELM-R-A

ČAJAVEC ELEKTROMEHANIKA AD BANJA LUKA

14

CELP-R-A

CELPAK AD PRIJEDOR

15

CENG-R-A

ČAJAVEC-ENERGETIKA AD BANJA LUKA

16

CJAL-R-A

ČAJAVEC-  ALATNICA AD BANJA LUKA

17

DCGR-R-A

GRADINA DC AD USTIPRACA

18

DEMO-R-A

DEMOS AD DERVENTA

19

DRNB-R-A

DRINA AD BRATUNAC

20

DVIN-R-A

DALEKOVODINŽENJERING AD BRATUNAC

21

ELST-R-A

ELASTIK AD VLASENICA

22

ENIK-R-A

ENIKON AD ZVORNIK

23

FAAS-R-A

AS - FABRIKA AKUMULATORA AD SREBRENICA

24

FOKV-R-A

KOTOR VAROŠ FO AD KOTOR VAROŠ

25

FONS-R-A

FON AD ŠEKOVICI

26

FRKS-R-A

FERROKS AD PRIJEDOR

27

FSSL-R-A

FSS AD LOPARE

28

GLPL-R-A

GALAPLET AD MODRICA

29

GRDC-R-A

GRADAC AD BRATUNAC

30

GRDN-R-A

GRADINA AD BRATUNAC

31

GRNT-R-A

GRANIT AD VIŠEGRAD

32

GTIZ-R-A

GAT INŽENJERING GP AD GACKO

33

HLDN-R-A

HLADNJACA AD USTIPRACA

34

INGJ-R-A

INGRAP-JAVOR A.D. BRATUNAC

35

ISKR-R-A

ŠTAMPARIJA ISKRA AD DERVENTA

36

ITRS-R-A

ITRIS AD SRBAC

37

IVPO-R-A

IVANJSKO POLJE AD BOSANSKI BROD

38

IZBO-R-A

IZBOR AD SREBRENICA

39

JDAR-R-A

JADAR AD ZVORNIK

40

JHRN-R-A

JAHORINKA AD MOKRO

41

JUPR-R-A

JUPROM AD NEVESINJE

42

KIPM-R-A

KLAONICA I PRERADA MESA AD SOKOLAC

43

KNZP-R-A

KNEŽOPOLJKA TI AD KOZARSKA DUBICA

44

KRPR-R-A

KRUPA-PREVOZ AD PRIJEDOR

45

LOVN-R-A

LOVNICA AD ŠEKOVICI

46

LJBN-R-A

LJUBINJKA AD LJUBINJE

47

MAGL-R-A

MAGLIC AD FOCA

48

MEBO-R-A

MEBOŠ AD ŠAMAC

49

MERM-R-A

MERMER AD ŠEKOVICI

50

MLPS-R-A

MLINPEK AD PRNJAVOR

51

MOTA-R-A

MOTAJICA AD SRBAC

52

MPRD-R-A

MESOPRODUKT AD BIJELJINA

53

MRKC-R-A

MRAKOVICA GP AD PRIJEDOR

54

MTLC-R-A

METALAC AD VIŠEGRAD

55

MTLG-R-A

METALGAS AD VIŠEGRAD

56

NPHP-R-A

NAPREDAK AD HAN PIJESAK

57

NPRD-R-A

NAPREDAK AD VIŠEGRAD

58

NVSK-R-A

NEVESINJKA AD NEVESINJE

59

NVZV-R-A

NOVI IZVOR AD ZVORNIK

60

PBSB-R-A

PRIVREDNA BANKA AD ISTOČNO SARAJEVO

61

PDKA-R-A

PRIJEDORKA AD PRIJEDOR

62

PEKS-R-A

PRNJAVOR EKSPRES AD PRNJAVOR

63

PERU-R-A

PERUCICA AD FOCA

64

PIKS-R-A

PIK A.D. ŠAMAC

65

PIPZ-R-A

UNIS - PROIZV. I PRERADA ŽICE AD FOCA

66

PKVL-R-A

PEKARSTVO AD VLASENICA

67

PLNS-R-A

PLANINSKO AD HAN PIJESAK

68

PLNT-R-A

PLANTAŽE AD GRADIŠKA

69

PLJP-R-A

POLJOPRIVREDNIK AD RUDO

70

PODI-R-A

PODGRADCI DI AD PODGRADCI

71

PODR-R-A

PODRINJE HUT AD BRATUNAC

72

PROL-R-A

PROLEKS AD KOTOR VAROŠ

73

RADN-R-A

RADNIK AD VLASENICA

74

RAZV-R-A

RAZVITAK AD DVOROVI, BIJELJINA

75

RBPR-R-A 

ROBOPROM AD VLASENICA

76

RDND-R-A

RADNIK GP AD DOBOJ

77

RDNK-R-A

RADNIK GIK AD SREBRENICA

78

ROMN-R-A

ROMANIJA AD, SOKOLAC

79

ROPR-R-A

ROMANIJA PREVOZ AD PALE

80

ROTE-R-A

ROTEX AD ROGATICA

81

SAVG-R-A

6. AVGUST AD MILICI

82

SNBD-R-A

SNADBJEVAC AD PRIJEDOR

83

SNTK-R-A

SANA - TRIKOTAŽA I KONFEKCIJA AD N.GRAD

84

SOKH-R-A

SOKO HOLDING AD LJUBINJE

85

SRVT-R-A

SERVISTRANS AD USTIPRACA

86

STKR-R-A

STAKORINA AD LUKE-CAJNICE

87

STLR-R-A

ŠIPAD-STOLAR AD BIJELJINA

88

STNS-R-A

STANOSERVIS AD NOVI GRAD

89

SVBN-R-A

SAVA AD BIJELJINA

90

SVIF-R-A

SVINJOGOJSKA FARMA AD NOVA TOPOLA

91

TERP-R-A

NIRS-TERPENTIN AD VIŠEGRAD

92

TGPA-R-A

TEHNOGAS AD PALE

93

THTR-R-A

TEHNOTRANS AD ROGATICA

94

TRIK-R-A

ITK TRIKO AD GRADIŠKA

95

TSVC-R-A

TISOVAC AD KNEŽEVO

96

UNIV-R-A

UNIVERZAL AD BANJA LUKA

97

USLG-R-A

USLUGA AD BANJA LUKA

98

UUTL-R-A

UNIS UTL AD VIŠEGRAD

99

VEZN-R-A

VEZIONICA AD ZVORNIK

100

VGTR-R-A

VIŠEGRADTRANS AD VIŠEGRAD

101

VIHO-R-A

VIHOR AD BRATUNAC

102

VRBL-R-A

VRBAS DI AD BANJA LUKA

103

VRDA-R-A

VARDA AD VIŠEGRAD

104

VRLA-R-A

VRBAS AD LAKTAŠI

105

VRLO-R-A

VRELO AD CAJNICE

106

VRTS-R-A

VARTES AD PREVIJA RIBNIK

107

ZENT-R-A

ZENIT AD BIJELJINA

108

ZITO-R-A

ŽITO AD VIŠEGRAD

109

ZVJZ-R-A

ZVIJEZDA AD VLASENICA

110

ZVNP-R-A

ŽIVINOPRODUKT AD SRBACPrečice: PDKA-R-A , MLPS-R-A , VRDA-R-A , PKVL-R-A , MRKC-R-A , TGPA-R-A , BJLS-R-A , USLG-R-A , FSSL-R-A , KNZP-R-A , GRDC-R-A , VGTR-R-A , BDNS-R-A , PIKS-R-A , JHRN-R-A , STKR-R-A , MTLG-R-A , ATZV-R-A , VRLO-R-A , TRIK-R-A , MEBO-R-A , TERP-R-A , FAAS-R-A , PLJP-R-A , ROTE-R-A , PBSB-R-A , RDND-R-A , RDNK-R-A , UNIV-R-A , PEKS-R-A , JDAR-R-A , FONS-R-A , BLIK-R-A , BAKI-R-A , BLRA-R-A , JUPR-R-A , ZVJZ-R-A , KIPM-R-A , ZITO-R-A , DCGR-R-A , MERM-R-A , BRDT-R-A , INGJ-R-A , PLNT-R-A , HLDN-R-A , ISKR-R-A , ZVNP-R-A , RAZV-R-A , ROMN-R-A , THTR-R-A , BORJ-R-A , IVPO-R-A , GLPL-R-A , DEMO-R-A , BROD-R-A , VEZN-R-A , DRNB-R-A , GRDN-R-A , DVIN-R-A , VIHO-R-A , MPRD-R-A , STLR-R-A , PODR-R-A , IZBO-R-A , GRNT-R-A , PLNS-R-A , SAVG-R-A , SVBN-R-A , NPHP-R-A , ELST-R-A , LOVN-R-A , SRVT-R-A , RADN-R-A , RBPR-R-A , NPRD-R-A , MTLC-R-A , ZENT-R-A , BRJA-R-A , ENIK-R-A , UUTL-R-A , ROPR-R-A , NVSK-R-A , MAGL-R-A , PERU-R-A , PIPZ-R-A , SOKH-R-A , ALKN-R-A , FRKS-R-A , ITRS-R-A , KRPR-R-A , LJBN-R-A , MOTA-R-A , PROL-R-A , SNBD-R-A , STNS-R-A , TSVC-R-A , VRBL-R-A , CENG-R-A , SVIF-R-A , BSNO-R-A , FOKV-R-A , CELP-R-A , SNTK-R-A , CELM-R-A , CJAL-R-A , VRLA-R-A , NVZV-R-A , PODI-R-A , GTIZ-R-A