ITK Triko a.d. Gradiška (u stečaju) - Oglas o prodaji nekretnina i pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja

ITK Triko a.d. Gradiška (u stečaju) - Oglas o prodaji nekretnina i pokretnih stvari putem usmenog javnog nadmetanja. (Izvor: Glas Srpske)

Prilog:
Oglas_TRIK_290107.zip   7 KB - Latinica

Prečice: TRIK , TRIK-R-A