Trajno isključenje devet emitenata sa slobodnog berzanskog tržišta

Trajno isključenje sa slobodnog berzanskog tržišta sljedećih emitenata:

  • DIP Srbac a.d. Prijebljezi - u stečaju (oznaka emitenta DIPS)
  • Prijedorka a.d. Prijedor - u stečaju  (oznaka emitenta PDKA)
  • ITK Triko a.d. Gradiška - u stečaju (oznaka emitenta TRIK)
  • Univerzal a.d. Banja Luka - u stečaju (oznaka emitenta UNIV)
  • Enikon a.d. Zvornik - u stečaju (oznaka emitenta ENIK)
  • AS Fabrika akumulatora a.d. Srebrenica - u stečaju (oznaka emitenta FAAS)
  • Zenit a.d. Bijeljina - u stečaju (oznaka emitenta ZENT)
  • Juprom a.d. Nevesinje - u stečaju (oznaka emitenta JUPR)
  • VELEŽ-BOTIN a.d. Nevesinje -u stečaju

 

 


Prilog:
Prečice: PDKA , TRIK , FAAS , UNIV , JUPR , ENIK , ZENT , VBOT , DIPS