Bakić a.d. Foča - nastavak ročišta za glavnu diobu

Osnovni sud u Trebinju objavljuje da će se nastavak ročišta za glavnu diobu nad emitentom Bakić a.d. Foča  održati dana 18.01.2007. godine  u 12:00 časova u prostorijama ovog suda.

 

 

Izvor: Službeni Glasnik RS broj 1/07 od 12.01.2007. godinePrečice: BAKI , BAKI-R-A