Opština Petrovo - Izvještaj o rezultatima 1. emisije obveznica javnom ponudom - ispravka

Izvor:  Zepter Broker a.d. Banjaluka

U skladu sa članom 41. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj: 92/06 i 34/09) i članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj: 49/10 i 58/10), emitent Opština Petrovo objavljuje:

IZVJEŠTAJ
O REZULTATIMA PRVE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM OPŠTINE PETROVO

Opština Petrovo prvom emisijom, emitovala je ukupno 4.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici, ukupne vrijednosti emisije 400.000,00 KM. Dana 17.11.2011. godine, agent emisije Zepter Broker a.d. Banjaluka, iznio je prodajni nalog na berzu sa količinom od 4.000 obveznica, po cijeni od 100,00 KM. U periodu od 17.11 -18.11.2011. godine sve brokerske kuće kupaca mogle su unositi kupovne naloge, s tim da se u tom periodu nisu zaključivali poslovi. Dana 18.11.2011. godine, od 9.30 časova + random time, počelo je zaključivanje poslova. Javna ponuda je završena dana 01.12.2011. godine pri čemu je upisano 4.000 obveznica koje su bile predmet javne ponude. Cijena po kojoj su obveznice realizovane na berzi je 100,00 KM. Ukupna vrijednost upisanih obveznica putem berze iznosi 400.000,00 KM.
Prvom emisijom obveznica emitenta Opština Petrovo, ukupno je upisano i uplaćeno 4.000 obveznica, odnosno 100% emitovanih obveznica, po cijeni od 100,00 KM, ukupne vrijednosti emisije 400.000,00 KM.Opština Petrovo
zastupana po
Zepter Broker a.d. Banjaluka

 Prečice: OPET