Tehnokom a.d. Foča saziva redovnu Skupštinu akcionara

Izvor:  Glas Srpske

STANOJEVIĆ SLAVOJKA, FOČA, 24.11.2011. GOD.
UL. NIKOLE BOJOVIĆA 13, 73 309 BROD KOD FOČE
STANOJEVIĆ SLAVOJKA - SAZIVA REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA AKCIONARSKOG DRUŠTVA TEHNOKOM AD FOČA

Skupština će se održati 26.12.2011. godine sa početkom u 12 časova u prostorijama preduzeća Ulica Krajiška 20, 73 300 Foča.

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći :

DNEVNI RED

1. IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA "TEHNOKOM" AD, FOČA
2. IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE(zapisničar, ovjerivači zašknža i komisija za glasanje),
3. USVAJANJE ZAPISNIKA SA PRETHODNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA "TEHNOKOM" AD FOČA,
4. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA PERIOD OD 1.1.2010. god, do 31.12.2010. god. Kao I SVIH FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA OD ODRŽANE ZADNJE SJEDNICE AKCIONARA,
5. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU "TEHNOKOM" AD, FOČA OD ZADNJE ODRŽANE SKUPŠTINE AKCIONARA (NAPLATA ZAKUPNINA).
6. IZVJEŠTAJ O STANJU IMOVINE NA DAN ODRŽAVANJA SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I UPOREĐIVANJE SA DANOM ODRŽAVANJA ZADNJE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA,
7. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA NEZAVISNOG REVIZORA DRUŠTVA ZA PERIOD OD 1.1.2010. GOD DO 31.12.2010. GOD I OD ZADNJE SJEDNICE SKUPŠTINE,
S. IZBOR NEZAVISNOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA2011.GODINU,
9. USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU UPRAVNOG ODBORA ZA PERIODOD 1.1.2010. GOD DO 31.12.2010. GOD KAO I SVIH IZVJEŠTAJA OD ODRŽANE ZADNJE SJEDNICE AKCIONARA,
10. USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU NADZORNOG ODBORA ZA PERIOD OD 1.1.2010. GOD . KAO I SVIH IZVJEŠTAJA OD ODRŽANE ZADNJE SJEDNICE AKCIONARA,
11. RAZRJEŠENJE DIREKTORA I IMENOVANJE NOVOG DIREKTORA "TEHNOKOM" AD FOČA,
12. IZBOR ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA,
13. IZBORČLANOVA ODBORA ZA REVIZIJU
14. RASPODJELA DIVIDENDE.
15. RAZNO

Pozivaju se akcionari da lično ili putem punomoćnika učestvuju u radu Skupštine.
Pravo učešća i odlučivanja o radu Skupštine imaju svi akcionari Društva bez obzira na broj akcija i nominalnu vrijednost akcija čiji su vlasnici. Akcionari mogu glasati lično ili putem punomoći.
Punomoći moraju biti ovjerene kod nadležnog organa.
U slučaju da se Skupština ne održi radi nedostatka kvoruma, sljedeća će se održati istog dana u 13 časova na istom mjestu.
Molim da sjednici prisustvujete u zakazano vrijeme.


FOČA, 24.11.2011. GOD

STANOJEVIĆ SLAVOJKAPrečice: THKN