Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske - Prodaja akcija iz portfelja Fonda PIO

Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske - Prodaja akcija iz portfelja Fonda PIO. Datum unosa u BST je 16.01.2007. godine. Lista akcija u prilogu.


Prilog:
PIO_sr_050107.zip   7 KB - Latinica

Prečice: PDKA-R-A , TGPA-R-A , FSSL-R-A , MTLG-R-A , VRLO-R-A , RDNK-R-A , FONS-R-A , BLIK-R-A , JUPR-R-A , PLNT-R-A , HLDN-R-A , ROMN-R-A , IVPO-R-A , GLPL-R-A , DEMO-R-A , VIHO-R-A , PODR-R-A , PLNS-R-A , NPHP-R-A , SRVT-R-A , NPRD-R-A , MTLC-R-A , ZENT-R-A , PERU-R-A , PIPZ-R-A , ALKN-R-A , ITRS-R-A , KRPR-R-A , RBNK-R-A , SNBD-R-A , STNS-R-A , TSVC-R-A , KLOV-R-A , NVZV-R-A , CJSU-R-A