Atlantik BB d.o.o. Banja Luka - Izvještaj o javnoj ponudi obveznica

Izvor:  Atlantik BB d.o.o. Banja Luka

Broj: 169/11
Datum: 06.06.2011.


U skladu sa članom 41. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj: 92/06 i 34/09) i članom 24. Pravilnika o uslovima i postupku emisije hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj: 49/10), emitent „Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka, Jovana Bijelića bb, Banja Luka objavljuje:


IZVJEŠTAJ 0 REZULTATIMA PRVE EMISIJE
OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM „Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka


„Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka emitovao je prvu emisiju korporativnih obveznica javnom ponudom.
Predmet kontinuirane javne ponude bilo je 15.000 obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM po obveznici.
Javna ponuda uspješno je završena 03.06.2011. godine. U prvoj emisiji obveznica javnom ponudom „Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka ukupno je upisano i uplaćeno 15.000 obveznica, odnosno 100% od ukupnog broja ponuđenih obveznica u javnoj emisiji, po cijeni od 100,00 KM po obveznici, ukupne vrijednosti emisije 1.500.000,00 KM.

 

„Atlantik BB" d.o.o. Banja Luka
zastupan po
"Monet Broker" a.d. Banjaluka

 Prečice: ATLT , ATLT-PO1