Medicinska elektronika a.d. Banja Luka - otvoren stečajni postupak

Izvor:  Službeni Glasnik

Otvoren stečajni postupak

Okružni privredni sud u Banjoj Luci objavljuje da je Rješenjem broj: 57 0 St 077918 10 St, od 12.07.2010. godine, otvoren stečajni postupak nad Preduzećem za razvoj, proizvodnju, promet i servisiranje medicinskih aparata i uređaja i medicinski inženjering "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka, ul. Vuka Karadžića broj 6. Stečajni upravnik je Tomić Lazo iz Banje Luke, ulica Đure Đakovića broj 16. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave ovom sudu svoja potraživanja sa priloženim dokazima o osnovanosti potraživanja u dva primjerka. Uz prijavu potraživanja povjerioci su dužni platiti taksu za prijavu potraživanja na žiro račun Republički javni prihodi - takse broj: 562-099-00000556-87, pozivom na broj 722211, budžetska organizacija 1085001, i to: na potraživanje u iznosu od 5.000,00 KM - 50,00 KM, na potraživanja u iznosu preko 5.000,00 KM -100,00 KM i kopiju uplatnice dostaviti uz prijavu potraživanja. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, računajući od isteka dva dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju stečajnog postupka u "Službenom glasniku Republike Srpske", prijave svoja razlučna i izlučna prava i u prijavi naznače dio imovine stečajnog dužnika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihovo potraživanje po predviđanju neće biti pokriveno tim razlučnim pravom i izlučnim povjeriocima da u prijavi naznače predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi (član 110. st. 5. i 6. Zakona o stečajnom postupku). Poznvaju se dužnici Preduzeća za razvoj, proizvodnju, promet i servisiranje medicinskih aparata i uređaja i medicinski inženjering "Medicinska elektronika" a.d. Banja Luka, ulica Vuka Karadžića broj 6 da svoje dugove bez odlaganja izmire. Ročište povjerilaca na kojem će biti isgtitane prijave potraživanja (ispitno ročište) zakazuje se za utorak 2.11.2010. godine, u 11,00 časova, u kancelariji - zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ulica Gundulićeva bb. Ročište na kojem će se na osnovnu izvještaja stečajnog upravnika odlučivati o daljem toku postupka (izvještajno ročište) zakazuje se za isti dan na istom mjestu odmah nakon završetka ispitnog ročišta. Rješenje i oglas o otvaranju sečajnog postupka objavljeni su na oglasnoj tabli Suda 12.07.2010. godine, u 15,00 časova.

 

(57 OSt 077918 10 St)

 

 

 
Prečice: MDEL