Hercegovinaputevi a.d. Trebinje saziva 24. vanrednu Skupštinu akcionara

Izvor:  Hercegovinaputevi a.d. Trebinje

Na osnovu člana 272 i 304 Zakona o privrednim društvima ("Službeni Glasnik RS" broj: 127/08 i 58/09, 100/11, 67/2013, 100/2017, 82/2019 i 17/2023), Upravni odbor "HERCEGOVINAPUTEVI" a.d. Trebinje

SAZIVA

Dvadesetčetvrtu (XXIV) vanrednu Skupštinu akcionara Preduzeća za održavanje, zaštitu i građenje puteva "HERCEGOVINAPUTEVI"a.d. Trebinje koja će se održati dana 08.11.2023. godine (srijeda) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama preduzeća.
Za sjednicu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Izbor radnih tijela: predsjednik, zapisničar, komisija za glasanje, dva ovjerivača zapisnika.
2. Donošenje odluke o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje.
3. Usvajanje izvoda zapisnika sa prethodne XXIII redovne skupštine akcionara Društva održane 28.08.2023. godine.
4. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o stavljanju van snage Odluke o III (trećoj) emisiji redovnih akcija javnom ponudom.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju svi akcionari ili njihovi punomoćnici na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, a to je 28.10.2023. godine.
U slučaju da se zbog nedostatka kvoruma zakazana Skupština Društva ne održi u gore zakazanom terminu, ponovljena skupština će se održati istog dana u 13 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.
Obavještavaju se akcionari Društva da sve informacije u vezi održavanja godišnje skupštine i materijale mogu dobiti u sjedištu Društva.

 

UPRAVNI ODBOR

 


Prilog:
HGPT_IZDR obrazac.pdf   356 KB - Latinica

Prečice: HGPT