Obrazac za finansijske izvještaje

Banjalučka berza a.d. Banja Luka je u saradnji sa Interfin SoftLab izradila nove obrasce finansijskih izvještaja u skladu sa izmjenama Pravilnika o sadržini i formi obrazaca finansijskih izvještaja za privredna društva (SG 59/22).

Sva privredna društva obrasce mogu naručiti popunjavanjem forme na sljedećem linku

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na:

051 326 040

Banjalučka berza a.d. Banja Luka